Outline

Committee

Committee of Scientific

Chairman Hironori Takeuchi
Committee Member Sumio Hirata
Takeshi Kimura
Satoshi Izumi
Michiya Kobayashi
Kazuyoshi Kawazoe
Yoshiyuki Ohno
Taku Furukubo

Committee of Certified Nephrology Pharmacy Specialist

Chairman Takeshi Kimura
Vice Chairman Yuuichi Koizumi
Committee Member Yuzuru Itoh
Kanako Shibata
Akihiro Tanaka
Satoshi Kousaka

Committee of Publications

Editor-in-Chief Satoshi Izumi
Co-Editor-in-Chief Takeshi Kimura
Committee Member Masayuki Tsujimoto
Yuuichi Koizumi
Ryuji Kato
Takeyori Morimoto
Motoki Urata
Adviser Kazuhiko Tanaka
Sumio Hirata
Akio Tanaka

Committee of Making List of Optimal Dose at Renal Impairment

Chairman Sumio Hirata
Committee Member Hironori Takeuchi
Taku Furukubo

Committee of Statistics and Investigation

Chairman Michiya Kobayashi
Vice Chairman Yuzuru Itoh
Committee Member Daisuke Kadowaki
Isao Hasegawa
Hitoshi Houchi
Yoshiyuki Ohno
Yukinaga Kishikawa
Takashi Kawaguchi
Motoki Urata

Committee on International Relations

Chairman Michiya Kobayashi
Committee Member Sumio Hirata
Takeshi Kimura
Hironori Takeuchi
Kazuyoshi Kawazoe
Kanako Shibata
Kazuki Shimoishi
Takehito Yamamoto

Committee of Public Relations

Chairman Daisuke Kadowaki
Committee Member Akio Tanaka

Committee of Education and Training

Chairman Hironori Takeuchi
Vice Chairman Kazuyoshi Kawazoe
Committee Member Hiroshi Shimamura
Motoki Urata
Akihiro Tanaka
Kazuki Shimoishi

Committee of Examination for Nephrology Pharmacy Specialist

Chairman Yuuichi Koizumi
Vice Chairman Satoshi Kousaka
Committee Member Takeshi Kimura
Yuzuru Itoh
Kanako Shibata
Akihiro Tanaka
Mika Kimoto
Kentaro Takagi

Committee of CKD Policy

Chairman Akio Tanaka
Vice Chairman Hironori Takeuchi
Committee Member Kanako Shibata
Kota Ishida
Hiroshi Shimamura

Committee of Publication Textbook for Nephrology Pharmacy Specialist

Editor-in-Chief Hironori Takeuchi
Committee Member Sumio Hirata
Akio Tanaka
Daisuke Kadowaki
Taku Furukubo
Kazuyoshi Kawazoe
Michiya Kobayashi
Yoshiyuki Ohno
Takeshi Kimura